Privacybeleid

Welkom op de website van CV MATCH ONLINE en voor het raadplegen van onze privacy beleid. Het doel van deze privacyverklaring is om u uit te leggen welke persoonsgegevens en data we verzamelen, met welk doel en hoe we met de informatie omgaan en beschermen. U vindt hier terug hoe u uw privacy rechten en keuzes kunt uitoefenen.

Contactgegevens:

Nijverdalsestraat 104
7642 LG WIERDEN
info@cvmatch-online.nl
www.cvmatch-online.nl
Kvknummer: 75074885

Algemeen

1. Via CV MATCH ONLINE worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CV MATCH ONLINE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd in onze database.

2. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat CV MATCH ONLINE:
a. Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
b. Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
c. U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
d. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
e. Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

3. CV MATCH ONLINE is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
Onze verwerking is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

CV MATCH ONLINE stelt het verstrekken van persoonsgegevens, ‘’dat wil zeggen’’ gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van de websites. CV MATCH ONLINE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, chatfunctie, bel me terug formulier of het aanmaken van een account.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiele nummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie;
 • Locatie gegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • IP-adres;
 • CV
 • Betalingsgegevens;

Onderdelen van de website waarvoor uw wel persoonsgegevens moet verstrekken zijn:

 • Contactformulier;
 • Bel me terug formulier;
 • Chatfunctie

Contactformulier
Via de website is het mogelijk om een contactformulier in te vullen. Om te kunnen reageren op uw vraag of opmerking, vragen wij uw naam en e-mailadres in te vullen.

Bel me terug formulier
Als u wilt dat wij contact met u opnemen, kunt u via de website het ‘Bel me terug’ formulier invullen. Wij vragen daarin om uw naam en telefoonnummer. CV MATCH ONLINE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Uw verzoek indienen op de aangegeven dagdelen of via een contactformulier e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Chatfunctie WhatsApp Business

Welke gegevens worden door CV MATCH ONLINE Chat vraag verwerkt? Voor het beantwoorden van jouw Chatvraag, registreren wij alléén jouw mobiele nummer en de inhoud van de Chat. De gegevens van de chats worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor trendrapportages en zijn niet te herleiden naar een individuele persoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cvmatch-online.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CV MATCH ONLINE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
CV MATCH ONLINE verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. CV MATCH ONLINE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of het account op actief ja/nee aan te gegeven. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CV MATCH ONLINE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cvmatch-online.nl

CV MATCH ONLINE wilt u erop wijzen dat er een mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CV MATCH ONLINE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met CV MATCH ONLINE info@cvmatch-online.nl

Hoe verreikt de verantwoordelijkheid van CV MATCH ONLINE?
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. CV MATCH ONLINE heeft geen zeggenschap over de website van derden waar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy beleid van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website worden verwerkt. CV MATCH ONLINE accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, invoeren en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij CV MATCH ONLINE een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. Wanneer u als werkzoekende op ons platform staat geregistreerd, kunt u zelf via uw accountbeheer op onze website instellen of u uw cv en persoonsgegevens wilt versturen naar de werkgever.

Registreren
1. Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij uw emailadres en door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Aankopen pakketten
Via CV MATCH ONLINE kunt u als werkgever pakketten (abonnementen systeem) aankopen om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten.

Abonnementen
CV MATCH ONLINE kunt u als werkgever een betaald abonnement afsluiten op basis van een gekozen periode van één maand, drie maanden of vier maanden. Tijdens de periode ontvangt u cv’s. Is er geen enkele match dan wordt het abonnement met één maand verlengt. Bij het niet ontvangen van matches/cv’s na deze extra maand worden de abonnement kosten geheel teruggestort.  “Niet goed – Geld terug”

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
a. per post
b. per e-mailbericht
c. via social media

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
a. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
b. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
c. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
CV MATCH ONLINE maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen/ registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief heeft verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard bewaartermijn voor logbestanden is zes (6) maanden. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Dienst gebruikmaken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het privacy beleid of vragen omrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering) van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar: info@cvmatch-online.nl