NIEUW

 

Vind Jouw Virtueel Assistent 

 

Binnen de tandheelkundige zorg omvatten administratieve taken een breed scala aan activiteiten die essentieel zijn voor het soepel functioneren van de praktijk. Hier zijn enkele belangrijke administratieve taken die een virtueel assistent kan helpen uitvoeren:

 1. Afspraakbeheer:
  • Plannen en Herplannen van Afspraken: Beheer van de agenda, inclusief het boeken, bevestigen en herplannen van afspraken voor patiënten.
  • Herinneringen Versturen: versturen van herinneringen via sms, e-mail of telefoontjes om no-shows te verminderen.
 2. Patiëntendossiers Beheren:
  • Invoer en Onderhoud van Gegevens: Registreren en updaten van patiëntgegevens in elektronische medische dossiers (EMD).
  • Documentbeheer: Beheren van documenten zoals röntgenfoto’s, behandelplannen en verwijzingen.
 3. Verzekeringsadministratie:
  • Verzekeringsverificatie: Controleren van verzekeringsgegevens en dekkingen van patiënten voorafgaand aan afspraken.
  • Claims Indienen: Indienen en opvolgen van verzekeringsclaims, inclusief het behandelen van eventuele geschillen of afwijzingen.
 4. Financiële Administratie:
  • Facturering en Betalingen: Opstellen en verzenden van facturen, verwerken van betalingen en bijhouden van openstaande rekeningen.
  • Kostenramingen: Voorbereiden van kostenramingen voor behandelingen en deze communiceren naar patiënten.
 5. Communicatie en Klantenservice:
  • Telefoongesprekken en E-mails: Beantwoorden van inkomende telefoontjes en e-mails, en zorgen voor tijdige en professionele communicatie met patiënten.
  • Nazorg en Follow-up: Nazorgtelefoontjes doen om te informeren naar het herstel van patiënten en eventuele vragen of zorgen te beantwoorden.
 6. Marketing en Patiëntbehoud:
  • Nieuwsbrieven en Promoties: Verzenden van nieuwsbrieven, promoties en informatieve e-mails om patiënten betrokken en geïnformeerd te houden.
  • Feedback Verzamelen: Actief feedback vragen van patiënten na behandelingen om de kwaliteit van de zorg te evalueren en verbeteren.
 7. Logistiek en Voorraadbeheer:
  • Bestellingen Plaatsen: Beheren van de voorraad van medische en kantoormaterialen en bestellingen plaatsen indien nodig.
  • Apparaatonderhoud: Zorgen voor tijdig onderhoud en reparatie van tandheelkundige apparatuur.
 8. Compliance en Regelgeving:
  • Registratie en Certificering: Zorgen dat alle licenties, certificeringen en registraties up-to-date zijn.
  • Regelgevingskaders: Handhaven van naleving van gezondheids- en veiligheidsnormen en andere relevante regelgeving.
 9. Rapportage en Analyse:
  • Data-analyse: Verzamelen en analyseren van gegevens over patiëntbezoeken, behandelingen, en financiële prestaties.
  • Rapporten Opstellen: Opstellen van maandelijkse of kwartaalrapporten voor praktijkmanagement en strategische planning.
 10. Kwaliteitscontrole en Procesverbetering:
  • Interne Audits: Uitvoeren van interne audits om naleving van procedures en kwaliteitsnormen te waarborgen.
  • Procesoptimalisatie: Identificeren van inefficiënties in administratieve processen en aanbevelingen doen voor verbeteringen.
 11. Opleiding en Training:
  • Nieuw Personeel Inwerken: Coördineren van de onboarding en training van nieuw administratief personeel.
  • Continue Educatie: Organiseren van bijscholingscursussen en trainingen voor bestaand personeel.
 12. Contractbeheer:
  • Leverancierscontracten: Beheren van contracten met leveranciers en dienstverleners, inclusief onderhandeling van voorwaarden en prijzen.
  • Huurovereenkomsten: Beheren van huurovereenkomsten voor praktijkruimte en andere faciliteiten.
 13. Juridische Documentatie:
  • Wettelijke Vereisten: Zorgen dat de praktijk voldoet aan alle wettelijke vereisten en reguleringen.
  • Juridische Correspondentie: Beheren van juridische documentatie en correspondentie, zoals contracten en overeenkomsten.
 14. Evenementenplanning:
  • Patiëntenevenementen: Organiseren van evenementen zoals open dagen, patiëntendagen of gezondheidsvoorlichtingssessies.
  • Professionele Evenementen: Coördineren van deelname aan beurzen, conferenties en netwerkevenementen.
 15. Technische Ondersteuning:
  • Softwarebeheer: Onderhouden van praktijkmanagementsoftware en andere IT-systemen.
  • Technische Ondersteuning: Coördineren van IT-ondersteuning voor problemen met hardware of software.
 16. Patiëntbegeleiding:
  • Behandelcoördinatie: Ondersteunen bij de coördinatie van complexe behandeltrajecten, zoals orthodontie of implantaten.
  • Voorlichtingsmateriaal: Ontwikkelen en verspreiden van informatiemateriaal over behandelingen en mondgezondheid.
 17. Klachtenbeheer:
  • Klachtenregistratie: Registreren en opvolgen van klachten van patiënten om ervoor te zorgen dat deze tijdig en naar tevredenheid worden afgehandeld.
  • Klachtenanalyse: Analyseren van klachten om terugkerende problemen te identificeren en verbeteringen door te voeren.
 18. Sociale Media en Online Aanwezigheid:
  • Social Media Management: Beheren van de sociale media-accounts van de praktijk, inclusief het plaatsen van updates en het reageren op opmerkingen.
  • Online Reviews: Monitoren en reageren op online reviews en feedback van patiënten.
 19. Relatiebeheer:
  • Samenwerkingen: Beheren van relaties met verwijzende tandartsen en andere zorgverleners.
  • Netwerken: Actief deelnemen aan netwerken binnen de tandheelkundige gemeenschap.
 20. Veiligheid en Noodprocedures:
  • Noodplannen: Ontwikkelen en onderhouden van noodplannen en evacuatieprocedures.
  • Oefeningen en Drills: Organiseren van noodsituatietrainingen en oefeningen voor het personeel.
 21. Back-office Ondersteuning:
  • Dagelijkse Rapporten: Het opstellen van dagelijkse rapporten over patiëntenbezoeken, behandelingen en financiële transacties.
  • Werkroosters Beheren: Het maken en beheren van werkroosters voor het tandheelkundig personeel.
 22. Belangrijke Data en Afspraakcoördinatie:
  • Jaarlijkse Onderzoeken: Coördineren van herinneringen voor jaarlijkse of halfjaarlijkse tandheelkundige onderzoeken.
  • Behandelingsschema’s: Plannen van uitgebreide behandelingsschema’s voor patiënten met complexe zorgbehoeften.
 23. Patiëntvoorbereiding:
  • Informatie Inwinnen: Contact opnemen met patiënten voorafgaand aan hun afspraken om benodigde informatie te verzamelen, zoals medische geschiedenis en huidig medicijngebruik.
  • Instructies Verstrekken: Verstrekken van pre- en post-operatieve instructies aan patiënten.
 24. Archivering en Documentatie:
  • Archivering: Digitaal en fysiek archiveren van oude patiëntendossiers volgens wettelijke vereisten.
  • Formulieren Voorbereiden: Voorbereiden en beheren van verschillende formulieren en documenten die patiënten moeten invullen.
 25. Patiënteneducatie en Voorlichting:
  • Educatief Materiaal: Ontwikkelen en verspreiden van educatief materiaal over mondgezondheid en tandheelkundige behandelingen.
  • Workshops en Webinars: Organiseren van workshops en webinars over mondgezondheid voor patiënten.
 26. Feedback en Kwaliteitscontrole:
  • Enquêtes: Uitvoeren van patiënttevredenheidsenquêtes om feedback te verzamelen over de dienstverlening.
  • Verbeteringsacties: Analyseren van feedback en voorstellen doen voor verbeteringen in de praktijkvoering.
 27. Veiligheidsprotocollen:
  • EHBO en Veiligheid: Zorgen dat alle veiligheids- en noodprocedures up-to-date zijn en dat het personeel getraind is in eerste hulp en brandveiligheid.
 28. Technologiebeheer:
  • Software-updates: Beheren van updates en onderhoud van praktijkbeheersoftware en andere relevante systemen.
  • Technische Ondersteuning: Coördineren van technische ondersteuning voor problemen met IT-systemen en apparatuur.
 29. Juridische en Compliance Ondersteuning:
  • Wet- en Regelgeving: Zorgen dat de praktijk voldoet aan veranderende wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg.
  • Gegevensbescherming: Implementeren van maatregelen om patiëntgegevens te beschermen en voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 30. Communicatie met Externe Partijen:
  • Laboratoria: Coördineren van communicatie met tandtechnische laboratoria voor protheses, kronen en bruggen.
  • Verwijzingen: Beheren van verwijzingen naar en van andere tandartsen en specialisten.
 31. Ondersteuning bij Praktijkgroei:
  • Marktonderzoek: Uitvoeren van marktonderzoek om nieuwe kansen voor praktijkgroei te identificeren.
  • Strategische Planning: Ondersteunen bij de ontwikkeling van strategische plannen voor uitbreiding of verbetering van de praktijk.
 32. Belastingvoorbereiding:
  • Financiële Verslagen: Voorbereiden van financiële verslagen en documenten voor belastingdoeleinden.
  • Samenwerking met Accountants: Samenwerken met accountants om ervoor te zorgen dat alle financiële rapportages nauwkeurig en tijdig zijn.
 33. Interne Communicatie:
  • Nieuwsbrieven: Samenstellen en versturen van interne nieuwsbrieven om personeel op de hoogte te houden van belangrijke updates en evenementen.
  • Mededelingen: Beheren van interne communicatieplatforms voor mededelingen en updates.
 34. Uitvoer van Administratieve Projecten:
  • Kwaliteitsprojecten: Beheren van kwaliteitsverbeteringsprojecten om de dienstverlening van de praktijk te verbeteren.
  • Certificeringen: Ondersteunen bij het verkrijgen en onderhouden van certificeringen zoals ISO-normen.
 35. Online Presence en Websitebeheer:
  • Website Onderhoud: Up-to-date houden van de praktijkwebsite met actuele informatie, behandelingen en teamleden.
  • SEO Optimalisatie: Optimaliseren van de website voor zoekmachines om de online vindbaarheid van de praktijk te verbeteren.
 36. Evenementen en Vergaderingen:
  • Vergaderingen Plannen: Plannen en coördineren van interne vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Evenementen Organiseren: Organiseren van praktijk gerelateerde evenementen zoals open dagen, seminars of workshops.
 37. HR Ondersteuning:
  • Werving en Selectie: Ondersteunen bij het opstellen van vacatureteksten, screenen van cv’s en coördineren van sollicitatiegesprekken.
  • Personeelsadministratie: Bijhouden van personeelsdossiers en ondersteunen bij de onboarding van nieuw personeel.
 38. Milieuvriendelijke Praktijken:
  • Duurzaamheidsinitiatieven: Implementeren en beheren van duurzaamheidsinitiatieven binnen de praktijk, zoals recyclingprogramma’s en energiebeheer.
  • Groene Certificeringen: Ondersteunen bij het verkrijgen van groene certificeringen voor milieuvriendelijke praktijken.
 39. Ondersteuning bij Verandermanagement:
  • Implementatie van Veranderingen: Helpen bij het implementeren van nieuwe processen en veranderingen binnen de praktijk.
  • Communicatie: Zorgen voor duidelijke communicatie en training voor het personeel bij veranderingen in de praktijkvoering.
 40. Klantrelatiebeheer (CRM):
  • CRM Systemen: Beheren van klantrelatiebeheersystemen om de interactie met patiënten te verbeteren.
  • Gegevensbeheer: Bijhouden van gedetailleerde patiëntenprofielen en contacthistorie.
 41. Regelmatige Updates van Beleid en Procedures:
  • Handboeken: Updaten van personeels- en beleids handboeken om ervoor te zorgen dat alle informatie actueel is.
  • Trainingen: Organiseren van trainingen voor personeel over nieuwe procedures of beleidswijziging.

Het inzetten van een virtuele assistent voor deze administratieve taken kan de efficiëntie van de praktijk aanzienlijk verbeteren, de werkdruk van het personeel verminderen, waardoor het team zich meer kan richten op het bieden van hoogwaardige zorg en aandacht aan patiënten.

 

Wat zijn de voordelen van het inzetten van een virtueel assistent:

 • Kostenbesparing: Een VA kan kosten besparen op kantoorruimte, apparatuur en andere overheadkosten.
 • Schaalbaarheid: Praktijken kunnen eenvoudig de benodigde VA-diensten opschalen of afschalen afhankelijk van de werkdruk.
 • Toegang tot een breed scala aan vaardigheden: VA’s kunnen gespecialiseerde taken uitvoeren zoals marketing, social media beheer, administratieve taken en klantrelaties.
 • Betere tijdsbeheer: VA’s kunnen routinetaken overnemen, waardoor praktijkhouders en andere medewerkers zich kunnen concentreren op hun kerntaken.
 • Flexibiliteit in werktijden: VA’s kunnen werken buiten de reguliere kantooruren, wat handig is voor het afhandelen van dringende taken.
 • Verminderde werkdruk voor het team: Door routinetaken uit te besteden, vermindert de werkdruk voor het interne team, wat kan bijdragen aan een betere werksfeer en hogere productiviteit.
 • Klanttevredenheid: Door de verbeterde efficiëntie en beschikbaarheid kan de klanttevredenheid toenemen, wat weer kan leiden tot positieve mond-tot-mondreclame.
 • Geen kosten voor opleiding en training: VA’s zijn vaak al getraind en hebben de nodige ervaring, waardoor er geen extra tijd en geld hoeft te worden geïnvesteerd in hun opleiding.
 • Snelle aanpassing aan technologie: VA’s zijn vaak goed op de hoogte van de nieuwste technologieën en kunnen snel nieuwe tools en software implementeren in de praktijk.
 • Tijdelijke invulling van vacatures: VA’s kunnen tijdelijk worden ingezet om de gaten op te vullen bij ziekte of vakanties van vaste medewerkers, zonder lange inwerkperiodes.
 • Verbeterde focus op groei: Praktijken kunnen zich meer richten op strategische groeimogelijkheden doordat dagelijkse operationele taken worden uitbesteed.
 • Geen zorgen over arbeidswetgeving: Omdat VA’s als zelfstandigen werken, zijn er geen zorgen over arbeidswetgeving en werknemersrechten.

Met al deze voordelen kan een virtueel assistent een aanzienlijke meerwaarde bieden voor elke praktijk.