24 mei 2019

Werkgevers & Werknemers

Kennisbeleid van werknemers 

Werknemers ontwikkelen hun kennis en vaardigheden op veel verschillende manieren, waarbij het opvallend is hoe belangrijk het leren in de praktijk (‘learning by doing’) of het leren via ervaren collega’s is.

De gemiddelde werknemer heeft een ander beeld dan de werkgever over de kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren. Werkgever en werknemer verschillen sterk van mening wat van belang is voor het goed uitoefenen van de functie. Oudere werknemers benadrukken de zachte kwaliteiten (loyaliteit, betrouwbaarheid e.d.), waar deze een comparatief voordeel hebben, terwijl werkgevers de harde kwaliteiten (flexibiliteit, mentale en fysieke belastbaarheid, vaardigheid met nieuwe technologieën) benadrukken. Op deze laatste kenmerken scoren jongere werknemers in de ogen van werkgevers aanmerkelijk beter.

Afspraken tussen werkgevers en werknemers

Als de wet er komt, moeten werkgevers vastleggen voor hun personeel hoe zij ervoor zorgen dat rusttijd ook echt rusttijd is. Als ze zich daar niet aan houden, kunnen zij een waarschuwing of zelfs een boete krijgen.

Werkgevers zijn niet te spreken over de wet. “Alleen een wettelijk recht op onbereikbaarheid is een te enge benadering van een veel breder probleem en lost dat probleem dus ook niet op.

Werkgevers en werknemers moeten onderling afspraken maken en maatwerk opzetten, vindt de werkgeversorganisatie. “Stress- en burnoutklachten worden niet per definitie alleen door werk veroorzaakt, maar zijn vaak juist het gevolg van een combinatie van factoren. Met maatwerk kun je daarop inspelen.”

 Samenwerken is leuk en zinvol

Een team vormen vraagt inzet van iedereen binnen de organisatie. Iedereen zal moeite moeten doen om teamspirit te creëren. Een succesvol team kan zijn taak snel en effectief uitvoeren, zelfs onder grote druk. Daarbij is een juiste instelling allesbepalend bij het bouwen van een team. Een team vormen, bevordert kameraadschap en brengt positieve energie in de groep. Enthousiasme en vrolijkheid is heel besmettelijk. Je moet nooit bij de pakken neer gaan zitten en anderen daarin meetrekken. Probeer alles zoveel mogelijk van de optimistische dag realistische kant te bekijken.

Iedereen kan ervoor kiezen om als lid van een team energiek, geestdriftig en positief te zijn. Je kunt jouw werkzaamheden zoveel mogelijk met plezier verrichten. Als je in een goed humeur bent, zijn de collega’s om je heen ook vrolijker. Je kunt zelf je humeur kiezen. Hoe de dag ook gaat, blijf altijd opgewekt en positief. Dit alles draagt bij aan het creëren van teamwork.

 

3 Tips voor effectief samenwerken in een team

 

1. Effectief samenwerken vanuit het karakter

Effectief samenwerken binnen een team wordt voor een groot deel gerealiseerd vanuit het karakter. Er moet sprake zijn van een zogenaamd samenwerkingskarakter. Hiervoor is het belangrijk dat de teamleden karakters hebben die goed op elkaar aansluiten. Karakters die botsen zorgen vaak voor problemen binnen het team, waardoor een hoge productiviteit niet kan worden bereikt. De spreekwoordelijke hobbels in de weg, veroorzaakt door botsende karakters, zorgen voor het nodige oponthoud. Effectief samenwerken start bij een goede communicatie en dit start al bij een vriendelijk goedemorgen elke ochtend.

2. Effectief leiding geven

Een team is optimaal effectief wanneer dit team onder leiding staat van een leidinggevende die er is. Dit klinkt misschien vreemd. Om het duidelijker te maken: de leidinggevende moet aanwezig zijn in het team. Een team heeft vrijwel niets aan een leidinggevende die de hele dag met de neus achter een computerscherm zit of die de hele dag de deur uit is voor afspraken op locatie. Effectief samenwerken start namelijk met een ‘rots in de branding’, met iemand die de communicatie leidt, die de taken opheldert en optimaal benaderbaar is. Wanneer een team geen goede leiding krijgt en ook niet gewend is om zichzelf op de juiste wijze aan te sturen, dan veroorzaakt dit gemakkelijk uitstelgedrag. Daarnaast is ook een hoge productiviteit niet bereikbaar. Goed teamwork ontstaat vanuit de juiste motivaties en deze komen vanuit ieder teamlid én vanuit de leidinggevende.

3. Gelijkwaardigheid in het team

De derde factor die in de basis al goed georganiseerd moet zijn is gelijkheid. Iedereen binnen het team moet gelijkwaardig zijn. Dit betekent ook dat de leidinggevende niet met kop en schouders boven het team uit moet steken. Door ervoor te zorgen dat ieder teamlid even goed gewaardeerd wordt, zorg je ervoor dat de teamleden zich veilig voelen in hun werkomgeving. Zij zijn niet bang om fouten te maken, werken op een vriendelijk niveau met elkaar en durven ideeën uit te spreken. Een effectief team bestaat dus uit teamleden die elk goed bij kunnen dragen aan de effectiviteit en hiervoor ook op hetzelfde niveau worden gewaardeerd.

Meer weten over werken in teamverband?

Kijk op: https://www.heteffectievewerken.nl/teamontwikkeling/doelrealisatie-voor-teams/