1 juli 2019

Mismatch

Waarom vertrekt een hoog percentage van de geworven medewerkers binnen een korte tijd weer? Werkgevers kunnen hoge eisen stellen en doen dat ook. Ze zijn kritisch als het gaat om opleiding en ervaring, het moet precies passen. Er wordt weinig gekeken naar de cultuur van de medewerker los van de werkervaring en opleiding wel matchen op dat vlak.

Natuurlijk wil een organisatie zichzelf en de vacante functie aantrekkelijk neerzetten om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij werkzoekenden. Net als medewerkers dat doen op hun cv. Maar als het verschil tussen het ideaalbeeld dat is geschetst, en de werkelijkheid te groot is, worden de eerste weken op de werkvloer voor de nieuwe medewerker een grote tegenvaller. Het gevolg is dat de werknemer weer vertrekt zodra de kans zich voordoet. Bovendien heeft deze aanpak een negatieve invloed op het arbeidsmarktimago van de organisatie. Zeker jonge medewerkers zullen niet nalaten hun netwerk dat vaak vrij groot is, van hun teleurstelling op de hoogte te stellen. De schade die het imago daardoor kan oplopen, wordt door veel organisaties onderschat. 

Uiteindelijk draait het toch om die ene match. En elke mismatch kost tijd en geld. De relevante vraag is: passen de organisaties en medewerkers bij elkaar? Sluiten de wensen, ambities en mogelijkheden van de kandidaat aan bij de doelen en kernwaarden van de tandartspraktijk?  Een succesvol team bouwen begint altijd bij de juiste match.

HOE KUN JE ALS WERKGEVER EEN MISMATCH VOORKOMEN? 

Volgens onderzoek wordt duidelijk dat vijf van de tien geworven medewerkers binnen twee jaar vertrekt bij de nieuwe werkgever. En vijftien procent doet dat zelfs al binnen één jaar. De zogenaamde mismatch is niet best. Vooral als we weten dat het bij 30 procent van de vacatures niet of slechts met veel moeite lukt om een geschikte kandidaat te vinden. De conclusie ligt voor de hand dat het matchen van kandidaten op banen bij werkgevers lastiger is dan de meesten denken.

Prioriteit: verander uw perceptie. Dat begint bij het in kaart brengen van de concrete eisen, wensen, behoeften en taken, voordat u iemand aanneemt. Om daarna op zoek te gaan naar een profiel met de juiste persoonlijkheid die echt goed bij de organisatie past en het werk van nature met plezier kan uitvoeren.